İhracata Giriş
Başvuru Kaynakları
Pazar Geliştirme
Finansman Araçları
İş Fırsatları
Buradasınız Ana Sayfa > Pazar Geliştirme > Ülke Masaları > Umman
Ülke Raporları
İhracat Potansiyeli Değerlendirme Tablosu

UMMAN

Bu bölümde Umman ekonomisine genel bir bakış, dış ticareti ve ikili ticari ilişkilerimiz, dış ticaret ve gümrük mevzuatı ile pazara giriş hakkında özet bilgiler yer almaktadır.

Bunlara ilave olarak, ülkemiz açısından önem taşıyan sektörlerdeki pazar araştırması gibi çalışmalarımız sunulmaktadır.

Ülke Uzmanı : Ayper SÖNMEZ
 • Ülke Profili

 • Nüfus
  :
  3,83 milyon (2013)
  Yüzölçümü
  :
  309 500 km2
  Başkent
  :
  Muskat
  Kişi Başına Düşen Milli Gelir
  :
  24,391 Dolar (2013)
  Büyüme Oranı
  :
  4,2 (2013)
  Döviz Kuru
  :
  1 $ = 0,3845 OR
  Başlıca Şehirlert
  :
  Ad Dakhiliyah, Al Batinah, Al Buraymi, Al Wusta, Ash Sharqiyah, Az Zahirah, Maskat, Musandam, (Dhofar)
  Telefon Kodu
  :
  +968

 • Devamı...

  a
 • Genel Bilgiler

  Umman Sultanlığı, Arap Yarımadası’nın güneydoğu kıyısında yer almaktadır. Hürmüz Boğazı’ndan Yemen'e kadar uzanan kıyılarının uzunluğu 1700 km'dir. Kuzeybatıda Birleşik Arap Emirlikleri, batıda Suudi Arabistan, güneybatıda ise Yemen ile sınır komşusudur.

 • Devamı...

  a
 • Genel Ekonomik Durum

  Umman ekonomisi diğer Körfez ülkelerinde olduğu gibi hidrokarbona yani petrole dayanmaktadır. GSYİH’nin % 25’i ham petrolden üretilmekte olup; 2001 yılından bu yana petrol üretiminde yaşanan düşüşün etkisiyle bu oranda düşüş görülmektedir. Umman’ın petrol kaynaklarının sınırlı ve bu kaynaklardan petrol çıkarılmasının zor olmasından dolayı hükümet bu bağımlılıktan kurtulma çabalarına ağırlık vermiştir.

 • Devamı...

  a
 • Sektörler

  Ülkede petrol yataklarının keşfedilmesinden önce Umman Sultanlığı'nın ekonomisi tarıma dayanmakta iken, petrolün bulunması ve ihraç edilmeye başlanması ile birlikte tarımın ülke ekonomisindeki önemi hızla azalmaya başlamış ve GSYİH içindeki payı % 2'ye gerilemiştir.

 • Devamı...

 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar

  Umman’da yabancı sermayenin ülkeye çekilebilmesi için son yıllarda önemli adımlar atılmış, yabancı sermaye mevzuatında önemli değisiklikler yapılmış ve yabancı sermayeli şirket kurma prosedürü kolaylaştırılmıştır.

 • Devamı...

 • Dış Ticaret

   Yirmi yıldan fazla süredir her yıl dış ticaret fazlası veren Umman’ın ithalat ve ihracat değerleri, uluslararası petrol fiyatlarından etkilenerek yıllar itibarıyla değişkenlik göstermektedir.

  Petrol, Umman’ın son on yıldır ihracat gelirlerinin yaklaşık % 70’ini oluşturmaktadır.
   

 • Devamı...

 • Dış Ticaret Politikası ve Vergiler

  Umman’ın izlediği liberal dış ticaret politikası, uyguladığı büyük kalkınma projeleri, coğrafi ve iklimsel özellikleri gibi faktörler Umman’ın ithalata açık bir pazar olması sonucunu doğurmaktadır.

 • Devamı...

 • Türkiye ile Ticaret

  Umman, Bakanlığımız tarafından 2014-2015 döneminde Öncelikli Ülkelerinden birisi olarak belirlenmiştir.

  Türk ürünlerini tanıtıcı fuar ve ticaret heyeti gibi etkinlikler olmamasına rağmen Umman’a ihracatta son yıllarda kayda değer bir artış görülmektedir. 2011 yılında ihracatımızın 215 milyon dolara 2012 yılında 269 milyon dolara 2013 yılında da 374 milyon dolara çıkması bunun en güzel göstergesidir. 2007 yılında tek seferlik yapılan büyük alımlarla 2 milyon dolardan 24 milyon dolara çıkan ithalatımız, 2012 yılında da 53 milyon dolar 2013 yılında 150 milyon dolar olmuştur.

 • Devamı...

 • Pazar ile İlgili Bilgiler

  Umman’a çoğu ürün Muskat’daki Etiketler ürün ve marka adını, üretim ve son kullanma tarihlerini, ürünün menşeini, üreticinin adını ve adresini, ağırlığını, muhteviyatı hakkındaki tüm bilgileri içermelidir.Sultan Qaboos limanından giriş yapmaktadır. Omanexpo Umma’nın başlıca uluslararası fuar alanıdır.

  Umman'da sürdürülen büyük altyapı yatırımları kapsamındaki kamu ihaleleri oldukça şeffaf bir süreç içinde yürütülmektedir. "Yerel" ve "uluslararası" olarak ikiye ayrılan ihalelerde nadir de olsa yeterlilik aranmaktadır. Yerel ihalelerde genel olarak aranan şart firmanın İhale Kurulu nezdinde kayıtlı olmasıdır. Uluslararası ihalelerde ise teklif veren firmanın Umman Ticaret ve Sanayi Bakanlığı nezdinde kayıtlı olması gerekmektedir. İhale Kurulu tarafından açılan ihaleler Umman İhale Kurulu'nun www.tenderboard.gov.com adresli internet sitesinden takip edilebilmektedir. Kurul tarafından açılan uluslararası ihaleler ise bu sitenin yanı sıra, Middle East Economic Digest isimli dergide yayımlanmaktadır. Ayrıca, www.pdotenders.com ve www.chamberoman.com diğer ihale ilanlarının yer aldığı internet adresleridir.

 • Devamı...

 • İşadamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

  İki ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre 30 günden az süreli ziyaretler için her iki ülkenin vatandaşları da vizeyi ziyaret etmek istediği ülkenin havaalanından alabilmektedir. Belirtilen süre için Büyükelçilik ya da Konsolosluktan vize almak şart değildir

 • Devamı...

 • Genel Değerlendirme ve Öngörüler

  Umman’ın izlediği liberal dış ticaret politikası, uyguladığı büyük kalkınma projeleri, coğrafi ve iklimsel özellikleri gibi faktörler Umman’ın ithalata açık bir pazar olması sonucunu doğurmaktadır.

 • Devamı...

  a
 • Tarım ve Gıda Ürünleri İhraç Potansiyelimiz

  Umman pazarı 3,2 milyon nüfusla nispeten küçük bir pazar görünümündedir. Nüfusun yaklaşık dörtte biri yabancılardan oluşmaktadır. Pazar kişi başına düşen 24 bin dolar gelirle alım gücü bakımından orta seviye bir pazar konumundadır. Umman gıda ve tarım sektörü ithalatı 2013 yılında toplam ithalatın %9’unu oluşturarak 3,1milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

  Umman’ın tarım ve balıkçılık ürünleri üretimi toplam milli gelirin yalnızca %2’sini veya daha azını oluşturmaktadır. Bu nedenle Umman gıda ihtiyacının %90’nını ithalat yoluyla gidermektedir. 

  Umman gıda pazarı 1,4 milyar doları bulan hacmiyle yatırıma ve/veya ihracata elverişli bir pazar olmakla birlikte gümrük vergilerinin birkaç ürün hariç çok düşük ya da % 0 olmasından dolayı uluslararası rekabete açık bir pazardır.

  Öte yandan, gerek gümrük vergilerinin tarımsal ürünlerin çoğunda %0 olması, gerekse Körfez İşbirliği Ülkelerinin (KİK) pazardaki avantajlı konumu nedeniyle pazara yeni girecek firmaların rekabetçi bir piyasaya hazırlıklı olmaları gerekmektedir.

  Ülke, gıda ihtiyacının ancak %10’unu üretebilmektedir. Ülkemiz gıda ihracatçıları için Umman ne yazık ki henüz keşfedilmemiş bir pazar niteliğindedir.
   

  Tarım ve Gıda Sanayi İhraç Potansiyeli Değerlendirme Tablosu

 • Devamı...

  a
 • Sanayi Ürünleri ve Hizmetler İhraç Potansiyelimiz

  Umman’da ekonominin çeşitlendirilmesi ve petrol dışı sanayinin güçlendirilmesi bağlamında çeşitli atılımlar yapılmıştır. Sanayi alanında yapılan yatırımların toplam bedelinin 2020 yılına kadar 15 milyar doları bulması beklenmektedir. Yapılan yatırımlar sonucu imalat sanayinin Milli Gelir içindeki payı artmaya başlamıştır. 

  Ülkenin sanayi faaliyetleri 7 bölgede yoğunlaştırılmıştır. Bunlar Rusayl, Sohar, Raysut, Sur, Nizwa, Buraimi ve Al Mazunah bölgeleridir.
   

  Sanayi Ürünleri İhraç Potansiyeli Değerlendirme Tablosu

 • Devamı...

Haber Arşivi...