İhracata Giriş
Başvuru Kaynakları
Pazar Geliştirme
Finansman Araçları
İş Fırsatları
Buradasınız Ana Sayfa > Pazar Geliştirme > Ülke Masaları > Tunus
Ülke Raporları
İhracat Potansiyeli Değerlendirme Tablosu

TUNUS

Bu bölümde Tunus ekonomisine genel bir bakış, dış ticareti ve ikili ticari ilişkilerimiz, dış ticaret ve gümrük mevzuatı ile pazara giriş hakkında özet bilgiler yer almaktadır.

Bunlara ilave olarak, ülkemiz açısından önem taşıyan sektörlerdeki pazar araştırması gibi çalışmalarımız sunulmaktadır.

Ülke Uzmanı : Tarhan SEZGİN
 • Ülke Profili

 • Nüfus
  :
  10,7 milyon
  Yüzölçümü
  :
  162.155 km2
  Başkent
  :
  Tunis (1.003.000)
  Kişi Başına Düşen Milli Gelir
  :
  8.877 ABD Doları (Satın alma Gücü Paritesi)
  Büyüme Oranı
  :
  2,7 (Reel)
  Döviz Kuru
  :
  1,63 ABD Doları 
  Başlıca Şehirler
  :

  Sfax     (945.000 kişi)
  Sousse (622.000 kişi)

  Telefon Kodu
  :
  +216

 • Devamı...

  a
 • Genel Bilgiler

  Tunus, 162.155 km2 yüzölçümüyle Kuzey Afrika’da yer alan bir ülkedir. Doğusu ve kuzeyinde Akdeniz, güneydoğusunda Libya, batı ve güney batısında Cezayir bulunmaktadır.

 • Devamı...

  a
 • Genel Ekonomik Durum

  Tunus ekonomisi, turizm başta olmak üzere, hizmet sektörü, tarım, tekstil ve konfeksiyon, hafif sanayiler ile petrol ve fosfat üretimine dayanan gelişme yolunda bir ekonomidir.

 • Devamı...

  a
 • Sektörler

  Tunus ekonomisi ağırlıklı olarak tarım, petrol ve fosfat sektörlerinden oluşmaktadır. Sektörlerin GSYİH içindeki payı sırasıyla tarım ve hayvancılık % 9, sanayi % 30,4 ve hizmetler % 44’dür.

 • Devamı...

 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar

  Tunus'a yatırımlarda öncelikli başlıca alanlar, bilgi işlem ve haberleşme, elektrik-elektronik, mekanik, tekstil, gıda sanayi, deri ve ayakkabı sektörleridir. Bu sektörlerin dışında, inşaat ve müteahhitlik alanlarında da Tunus gelecek vaat eden bir ülkedir.
   

 • Devamı...

 • Dış Ticaret

  Son on yıl boyunca Tunus’un dış ticaretine baktığımızda, ihracat ve ithalatın sürekli arttığı ve dış ticaret hacminin 40 milyar doların üzerine çıktığı görülmektedir. Bu artışa paralel olarak dış ticaret açığı da her yıl devam etmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise son yıllarda %70 civarında gerçekleştiği görülmektedir.

 • Devamı...

 • Dış Ticaret Politikası ve Vergiler

  Tunus, beyan ve taahhütler itibariyle uluslararası sisteme entegre bir dış ticaret politikası izlemekle birlikte, anılan ülkenin gerek Dünya Ticaret Örgütü nezdinde bildirimde bulunmasına rağmen indirim taahhütleri açısından yüksek tarifeleri bağlamış olması, gerek ithalatta uygulamakta olduğu teknik engeller nedeniyle esasen korumacı bir dış ticaret politikası takip ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

 • Devamı...

 • Türkiye ile Ticaret

  Türkiye ile Tunus arasındaki ticari ilişkiyi geçmiş yıllar boyunca incelediğimizde, ticaretin ülkemiz lehine bakiye verdiği görülmektedir. 2000 yılında ikili ticarette Türkiye lehine dış ticaret fazlası 97 milyon ABD Doları iken, 2013 yılında dış ticaret fazlası 6 katın üzerinde artarak 604 milyon ABD dolarına ulaşmıştır.

 • Devamı...

 • Pazar ile İlgili Bilgiler

  Tunus pazarında ürünlerin tanıtılabilmesi için iyi bir acente veya distribütör ile anlaşmak çok önemlidir. Bu acentenin Tunus pazarı hakkındaki bilgisi ve ticari bağlantıları pazara yeni girecek bir ihracatçı için çok şey sağlayabilir.

 • Devamı...

 • İşadamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

  Tunus Avrupa ile Arap dünyası arasında köprü oluşturan bir ülke olmakla övünç duymaktadır. Ülkenin resmi dili Arapçadır. Fransızca yaygın bir şekilde kullanılmakta ve iş hayatına hakim dil olarak kendini göstermektedir. Pek çok Tunuslu aynı zamanda Almanca, İtalyanca ve İngilizce de konuşmaktadır. Tunus Hükümeti son zamanlarda İngilizce öğretiminin yaygınlaştırılması konusuna önem vermektedir.

 • Devamı...

 • Genel Değerlendirme ve Öngörüler

  Bugün Tunus devleti tarihten gelen bu ticaret geleneğini sürdürmeyi hedeflemektedir. Akdenizin güneyinde yer alan bu ülke, bir taraftan Avrupa’ya siyasi ve ekonomik açıdan yakın, diğer taraftan iç siyasi dengeleri istikrarlı, modern bir Arap ülkesi profili çizmektedir. Tunus Devleti Avrupa ile Arap dünyası arasında bir bağlantı noktası olma özelliğini sürdürmeyi amaçlamaktadır. 1986 yılından bu yana piyasa ekonomisi kurallarını benimsemiş olan Tunus, ekonomik yapılanmasını giderek daha liberal temeller üzerine oturtmaya özen göstermektedir.

 • Devamı...

  a
 • Tarım ve Gıda Ürünleri İhraç Potansiyelimiz

  • Kurubaklagiller (Nohut, bezelye, kuru fasulye, mercimek)
  • Fındık (kabuksuz)
  • Ayçiçekyağı
  • Diğer bitkisel yağlar
  • Margarin
  • Çikolatalı mamuller
  • Tatlı bisküvi ve gofretler
  • Sebze Konserveleri
  • Meyve Suyu
  • Su, madensuyu, meşrubat
   

  Tarım ve Gıda Sanayi İhraç Potansiyeli Değerlendirme Tablosu

 • Devamı...

  a
 • Sanayi Ürünleri ve Hizmetler İhraç Potansiyelimiz

  • Petrol Yağları
  • İlaçlar
  • Polietilen, poliester, polieter, polikarbonat, epoksi reçine, alkit reçine, poliselat (ilk şekillerde)
  • Plastikten diğer eşya
  • Pamuklu kumaş (pamuk ağırlıkça % 85’den fazla)
  • Pamuklu kumaş (pamuk ağırlıkça % 85’den az)
  • Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller
  • Demir veya alaşımsız çelikten yassı mamuller, genişlik 600 mm den fazla (kaplanmış)
  • Bakır Teller
  • Sıvılar için pompalar
  • İş makinelerinin aksam ve parçaları
  • Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar
  • Musluk, batarya, vanalar
  • Elektrik transformatörleri, statik konvertörler, endüktörler
  • Elektrik (≤1000 volt) devresi teçhizatı (anahtar,röle,sigorta,fiş vb)
  • Kablolar
  • Traktörler
  • Binek otomobiller
  • Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
  • Kara taşıtları için aksam, parçaları
   

  Sanayi Ürünleri İhraç Potansiyeli Değerlendirme Tablosu

 • Devamı...

Haber Arşivi...

 • Tunus Pazarı ile İlgili Araştırmalarımız