İhracata Giriş
Başvuru Kaynakları
Pazar Geliştirme
Finansman Araçları
İş Fırsatları
Buradasınız Ana Sayfa > Pazar Geliştirme > Ülke Masaları > Benin
Ülke Raporları
İhracat Potansiyeli Değerlendirme Tablosu

BENİN

Bu bölümde Benin ekonomisine genel bir bakış, dış ticareti ve ikili ticari ilişkilerimiz, dış ticaret ve gümrük mevzuatı ile pazara giriş hakkında özet bilgiler yer almaktadır.

Bunlara ilave olarak, ülkemiz açısından önem taşıyan sektörlerdeki pazar araştırması gibi çalışmalarımız sunulmaktadır.

Ülke Uzmanı : Ali ERDAL
 • Ülke Profili

 • Nüfus
  :
  10,1 milyon kişi (2013 tahmini)
  Yüzölçümü
  :
  112.622 km2
  Başkent
  :
  Porto Novo
  Kişi Başına Düşen GSYİH
  :
  809 Dolar (2013 tahmini)
  Büyüme Oranı
  :
  4,6 (2013 tahmini)
  Döviz Kuru
  :
   CFAfr:US$ 472,2
  Başlıca Şehirler
  :
  Cotonou (745.700),
  Abomey-Calavi(518.200)
  Telefon Kodu
  :
  +229

 • Devamı...

  a
 • Genel Bilgiler

  Togo ve Nijerya’nın arasında yer alan Benin, kuzeyde Nijer nehrinden, güneyde Atlantik Okyanusu’na kadar uzanan uzun ve dar bir coğrafyaya sahiptir.

 • Devamı...

  a
 • Genel Ekonomik Durum

  Benin’de ekonomide ön plana çıkan sektörler tarım ve hizmetler sektörleridir. GSYİH’nin %30’undan fazlasını oluşturan tarım sektörü, nüfusun %50’den fazlasının ana geçim kaynağıdır.
   

 • Devamı...

  a
 • Sektörler

  Tarım ülkedeki en önemli geçim kaynaklarından birisidir. Geçimlik tarım işletmeleri halkın hemen hemen yarısının temel gıdasını ve gelirini sağlamaktadır. Geleneksel olarak üretilen en önemli ürün pamuktur, ancak hem fiyat dalgalanmalarından hem de Nijerya’nın ticaret politikalarından ciddi derecede etkilenmektedir.

 • Devamı...

 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar

  Benin Afrika’da ve Batı Afrika’da en az doğrudan yabancı sermaye çeken ülkelerden biridir. Bugüne kadar ülkeye giren doğrudan yabancı sermaye sadece 695 milyon dolar tutarındadır.

 • Devamı...

 • Dış Ticaret

  Benin’de iç talep önemli ölçüde ithalatla karşılanmaktır. Benin’in dış ticaret dengesi genel olarak açık vermektedir.

 • Devamı...

 • Dış Ticaret Politikası ve Vergiler

  1980’li yıllardan bu yana süregelen ekonomik ve finansal krizleri bertaraf etmek için hükümet, 1991 yılından itibaren ekonomik reformlar uygulamaya başlamış, bütçe ve dış ticaret açıklarının azaltılmasını hedeflemiştir.

 • Devamı...

 • Türkiye ile Ticaret

  Benin Türkiye'nin dış ticaretinde önemli bir yer tutmamaktadır. Bununla birlikte, Türkiye'nin Benin'e ihracatı son yıllarda artış eğilimindedir.
   

 • Devamı...

 • Pazar ile İlgili Bilgiler

  Benin’de ihaleler ülkedeki büyük gazetelerde ve www.gouv.bj isimli web sitesinde yayınlanmaktadır.

  Benin pazarı dünya ölçeğinde oldukça küçük bir pazardır. Bununla birlikte komşu ülkelerine re-export imkanları da dikkate alındığında, Benin 150 milyon kişilik bir kitleye ihracatımız için potansiyel arz etmektedir.

   

 • Devamı...

 • İşadamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

  Kişisel ilişkilere büyük önem verildiğinden, gerek mevcut ve gerekse potansiyel müşterilerle yüz-yüze görüşme Benin’de iş yapmak için kritik bir faktördür.

 • Devamı...

  a
 • Tarım ve Gıda Ürünleri İhraç Potansiyelimiz

  Benin'e ihraç potansiyelimiz olduğu tespit edilen belli başlı tarımsal ürünler içinde makarna, kanatlı etleri, mayalar, bisküviler ve bitkisel yağlar yer almaktadır.

  Tarım ve Gıda Sanayi İhraç Potansiyeli Değerlendirme Tablosu

 • Devamı...

  a
 • Sanayi Ürünleri ve Hizmetler İhraç Potansiyelimiz

  Benin'e ihraç potansiyelimiz olduğu düşünülen belli başlı sanayi ürünleri petrol yağları, inşaat malzemeleri, ilaçlar, temizlik maddeleri, tekstil ürünleri, demir çelik ürünleri, kablolar, otomotiv yan sanayi ürünleri, vs. dir.

  Sanayi Ürünleri İhraç Potansiyeli Değerlendirme Tablosu

 • Devamı...

Haber Arşivi...